Horsea (SHF 20)

40 HP

Water Gun

10

weakness:   x2 resistance: none retreat cost: 0

Shining Fates

20

Common

Horsea Shining Fates 20