Buizel (SHF 22)

70 HP

Rain Splash

20

weakness:   x2 resistance: none retreat cost: 1

Shining Fates

22

Common

Buizel Shining Fates 22